IMDb - The Internet Movie Database

IMDb - The Internet Movie Database

The Internet Movie Database (IMDb) is a huge collection of movie and television information, both english and non-english. It contains every detail about a movie, from who was in it, to who made it, to trivia about it, to filming locations, and even where you can find reviews and fan sites on the web. This information is presented in a manner that is easy to search and access. IMDb is free for non-commercial use. IMDbPro.com is an expanded version of IMDb that requires a subscription.


Internet Movie Database (IMDb) innehåller en mycket stor samling information om film och tv, både engelskspråkig och icke-engelskspråkig. Man kan hitta alla typer av information om en film, från vem som är med i den till vem som gjort den, var den spelades in med mera. Det finns även recensioner och länkar till sidor för fans. IMDb är fritt tillgänglig för icke-kommersiellt bruk. IMDbPro.com är en utvidgad version av IMDb som kräver prenumeration.