IEL Private International Law

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

IEL Private International Law

IEL Private International law, edited by Bea Verschraegen, contains legislation on private international law concerning various countries.Expert commentary and analysis of the statutes, regulations, and case law applied to cases involving transnational issues in a wide variety of jurisdictions.


IEL International Law, edited by Bea Verschraegen, innehåller lagstiftning om internationell privaträtt som rör olika länder. Expertkommentarer och analyser av stadgar, förordningar och rättspraxis som tillämpas på mål som rör gränsöverskridande frågor i en mängd olika rättskipningsområden.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.