IEL Labour Law

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

IEL Labour Law

The online version of The International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations edited by Prof. R. Blanpain contains legislation, case law and articles on labour law in various countries. For questions concerning the database, please contact your faculty library or the Faculty of Law Library, jurbibl@jur.lu.se.


Onlineversion av det tryckta lösbladet International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, edited by Roger Blanpain innehåller lagstiftning, rättsfall och artiklar om arbetsrättslagstiftning i olika länder. För frågor om databasen, kontakta ditt fakultetsbibliotek eller Juridiska fakultetens bibliotek, jurbibl@jur.lu.se.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.