IET (Institution of Engineering and Technology)

IET (Institution of Engineering and Technology)

The Institution of Engineering and Technology (IET) is a multidisciplinary professional engineering institution with over 168,000 members in 150 countries. The IET was formed in 2006 from two separate institutions: the Institution of Electrical Engineers (IEE), dating back to 1871, and the Institution of Incorporated Engineers (IIE) dating back to 1884. The website includes information on IET networks for engineers, education and careers, events, news, and on IET publications. Please note: some of the web site services are restricted to members only.


Institution of Engineering and Technology (IET) är en tvärvetenskaplig yrkesingenjörsorganisation med över 168 000 medlemmar i 150 länder. IET bildades 2006 från två separata organisationer: Institution of Electrical Engineers (IEE) och Institution of Incorporated Engineers (IIE). Webbplatsen innehåller information om IET:s nätverk för ingenjörer, utbildning och karriär, evenemang, nyheter och IET-publikationer. OBS! En del av webbplatsens tjänster är endast tillgängliga för medlemmar.