Historiska kartor

Historiska kartor

Through the Swedish Surveying and Cadastral Agency’s digital archive Historical maps, you can get access to over a million historical maps dating as far back as 1628. These maps provide a historical dataset, making it possible to detect landscape changes when compared with modern maps. You can look at, download and print the maps for free through the web service. Maps older than 70 years are not protected by copyright and can be used without restrictions. However, the Swedish Surveying and Cadastral Agency ask you to give them as a source when publishing or distributing the historical maps.


I tjänsten Historiska kartor visar Lantmäteriet stora delar av sin kartskatt. Här finns mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige. Dessa kartor utgör ett historisk dataset som gör det möjligt att upptäcka förändringar i landskapet. Du kan titta på, ladda ner och skriva ut kartorna gratis genom webbtjänsten. Kartor äldre än 70 år är inte skyddade av upphovsrätten och kan användas utan begränsningar. Dock vill Lantmäteriet att du hänvisar till dem när du publicerar eller sprider kartorna.