HeinOnline

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

HeinOnline

Heinonline is a comprehensive database containing legal journals, government documents and US and UK law and case law. For example, titles can be found in the Classics Library Collection, as well as yearbooks and legal cases such as the British Yearbook of International Law and the Hague Permanent Court of International Justice series in the Foreign and International Law Resources Database.

For further guidance on the content and which library to choose, please contact your faculty library or the Faculty of Law Library; jurbibl@jur.lu.se


Heinonline är en omfångsrik databas som innehåller juridiska tidskrifter, regeringsdokument samt amerikansk och brittisk juridik och rättspraxis. Här hittas exempelvis titlar i Classics Library Collection, samt årsböcker och rättsfall som British Yearbook of International Law och Hague Permanent Court of International Justice series i Foreign and International Law Resources Database.

Om du har några frågor om innehållet i HeinOnline eller hur man använder databasen, var vänlig kontakta Juridiska fakultetens bibliotek; jurbibl@jur.lu.se


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.