GreenFILE (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

GreenFILE (EBSCOhost)

GreenFILE is a multidisciplinary database that offers information covering all aspects of human impact to the environment in a variety of disciplines such as agriculture, education, law, health and technology. Topics covered include global climate change, green building, pollution, sustainable agriculture, renewable energy, recycling, and more. Alsoincluded in GreenFILE is a large Thesaurus. Full text Open Access can be found by using Advanced Search and checking the "Full text" box. See the Title List for journals covered in GreenFILE.


GreenFILE är en ämnesövergripande databas som täcker alla aspekter av människans miljöpåverkan. Den omfattar olika discipliner till exempel jordbruk, utbildning, juridik, hälsa och teknologi och inkluderar ämnen såsom globala klimatförändringarna, hållbart byggande, föroreningar, hållbart jordbruk, förnybara energikällor och återbruk. En tesaurus inkluderas. Se titellista för information om vilka tidskrifter som ingår i GreenFILE. För att söka i material som finns i fulltext Open Access, klicka i rutan "Full text" under Advanced search.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.