Global Grant

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Global Grant

GlobalGrant is an international database for scholarships, grants funding and financing of all kind. Funding can be found that is centered towards schools, universities, hospitals and charities. Note! Read Help before you start. The English version does not contain Swedish or Norwegian grants. Direct link to the English version.


GlobalGrant är en internationell databas över stipendier, bidrag, stöd och anslag från hela världen. GlobalGrant innehåller information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare och du får tips om hur du skriver en framgångsrik ansökan. Obs! Läs igenom Hjälp innan du börjar.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.