Gale Virtual Reference Library, GVRL (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Gale Virtual Reference Library, GVRL (ebooks)

Gale Virtual Reference Library is a platform of encyclopedias, dictionaries, handbooks and specialized reference sources for multidisciplinary research.


Gale Virtual Reference Library är en e-boksplattform för encyklopedier, uppslagsverk, handböcker och andra referensverk.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.