Författningshandbok Online

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Författningshandbok Online

Författningshandbok provides Swedish medical law, regulations and directions for health personnel.

Please note this resource is only in Swedish.

Subject Headings: Medical law; health care


Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hur man läser och tolkar författningstexter, hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och reglerna kring delegering.

Du kan söka på avdelning, författning (nummer eller text i rubriken), nyckelord eller ordna författningar efter senaste ändringsdatum. Onlineversionen uppdateras 4 gånger per år.

Avdelning
Sätt muspekaren på pilen och du kan välja en av avdelningarna. Författningshandboken online har samma uppdelning i avdelningar som boken. Välj en avdelning och klicka på Visa. Du får då upp en lista på alla författningar som finns i den valda avdelningen. Dubbelklicka på den författning du vill läsa så visas den i läsfönstret till vänster.

Författning
Här söker du på text, årtal eller författningsnummer som finns i författningarnas rubriker.Ex: hälso- och sjukvårdslagEx: 1982:763

Text
Här kan du söka i all text i alla författningar.

Datum
När du klickar på knappen visas alla författningar i Författningshandboken med den senast ändrade överst.

Generellt
En asterisk (*) i författningsrubriken betyder att författningen är ändrad och ändringen är markerad med blå text. Två asterisker (**) i författningsrubriken betyder att författningen är ny. Särskilt viktig text är röd.

Ämnesord: lagstiftning; sjukvård


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.