FSTA - Food Science and Technology Abstracts

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

FSTA - Food Science and Technology Abstracts

Food Science and Technology Abstracts database is one of the world's leading databases of information on food science, food technology and nutrition. It covers topics relating to every aspect of the food chain including all the major food commodities plus biotechnology, microbiology, food safety, additives, nutrition, packaging and pet foods.

FSTA is included in Web of Science Core Collection from 2020.


Databasen Food Science and Technology Abstracts är en av världens ledande databaser med information om livsmedelsvetenskap, livsmedelsteknik och näring. Det täcker ämnen som rör alla aspekter av livsmedelskedjan inklusive alla de viktigaste livsmedelsvarorna plus bioteknik, mikrobiologi, livsmedelssäkerhet, tillsatser, näring, förpackning och sällskapsdjur.

FSTA ingår i Web of Science Core Collection från 2020.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.