FAR Online

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

FAR Online

FAR is an interest organization for chartered accountants. FAR Online contains databases in the fields of taxes, company law, associations law, insolvency law, accounting, revision etc.

Please note: This database is only in Swedish, but since some texts and keywords are in English it is possible to search (Sök) in English as well.

Subject Headings: Accounting, Law


FAR Online innehåller lag- och regelsamlingar inom ekonomi, juridik, revision och redovisning. Även äldre regelsamlingar ingår. Databasen innehåller också fakta- och sifferuppgifter som bokslutskurser och räntetabeller, liksom mallar för revisionsberättelser och checklistor för både redovisningskonsulter och revisorer. Tidskrifter som ingår är Balans, Resultat och Svensk skattetidning. Databasen är indelad i Redovisning, Revision och Finansmarknadsrätt. Från Sanoma utbildnings rättserie finns Redovisa rätt, Bolagsrätt, Rätt skatt, Rätt moms, Rätt lön och Rätt arbetsrätt.

FAR är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare.

Ämnesord: Redovisning, Juridik


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.