European Social Survey, ESS

European Social Survey, ESS

The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey measuring the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations.

Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples.


European Social Survey (ESS) är en akademiskt driven tvärnationell enkätundersökning som har genomförts vartannat år i Europa sedan 2001. ESS mäter människors attityder, uppfattningar och beteenden i mer än 30 europeiska länder.