European Environment Agency / Europeiska miljöbyrån, EEA

European Environment Agency / Europeiska miljöbyrån, EEA

The EEA aims to support sustainable development and to help achieve significant and measurable improvement in Europe's environment through the provision of timely, targeted, relevant and reliable information to policy making agents and the public.


Europeiska miljöbyrån är det ledande offentliga organ i Europa som har till uppgift att förse beslutsfattare och allmänheten med aktuell, inriktad, relevant och tillförlitlig information för att stödja en hållbar utveckling och för att hjälpa till att åstadkomma en avsevärd och mätbar förbättring av miljön i Europa.