American Physical Society (APS)

American Physical Society (APS)

The American Physical Society (APS) is a nonprofit membership organization working to advance the knowledge of physics. The APS has fourteen divisions and nine topical groups covering all areas of physics research.

The APS online journals:


American Physical Society (APS) är en ideell medlemsorganisation som arbetar för att öka kunskapen om fysikämnen. APS har fjorton avdelningar och nio aktuella grupper som täcker alla forskningsområden inom fysik. De publicerar ett flertal tidskrifter inom fysikämnet.