Entrez

Entrez

Entrez is NCBI’s (the National Center for Biotechnology Information) database system that integrates the PubMed database of biomedical literature with 38 other literature and molecular databases including DNA and protein sequence, structure, gene, genome, genetic variation and gene expression.

See the Help page for more information about the databases available in Entrez as well as search tips.


Entrez är NCBI: s (National Center for Biotechnology Information) databasverktyg som integrerar PubMed-databasen för biomedicinsk litteratur med 38 andra litteratur- och molekylärdatabaser inklusive DNA- och proteinsekvens, struktur, gen, genom, genetisk variation och genuttryck.

Sök på hjälpsidorna för mer information om tillgängliga databaser i Entrez samt söktips.