Engineering Village (Elsevier)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Engineering Village (Elsevier)

Engineering Village (EV) is platform that integrates several databases. Lund University subscribes to two of the databases on EV:

Subject Headings: Acoustical Engineering, Aerospace Engineering, Agricultural Engineering, Automatic Control, Bioengineering, Biomedical Engineering, Building, Ceramic Engineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Coastal Engineering, Communication In Engineering, Computer Science, Computer Software, Computer Systems, Design, Electrical Engineering, Energy, Engineering, Engineering Geology, Engineering Systems, Environmental Engineering, Fire Protection Engineering, Forensic Engineering, Forestry Engineering, Geoscience, Geothermal Engineering, Hydraulic Engineering, Industrial Engineering, Marine Engineering, Mechanical Engineering, Mining Engineering, Municipal Engineering, Nuclear Engineering, Ocean Engineering, Physics, Plant Engineering, Plasma Engineering, Power Engineering, Power Resources, Renewable Energy Resources, Robotics, Robots, Industrial, Sanitary Engineering, Software Engineering, Steam Engineering, Structural Engineering, Surveying, Sustainable Engineering, Systems Engineering, Technology,Transportation Engineering, Water-Supply Engineering


Engineering Village (EV) är en plattform för ett flertal databaser inom ingenjörsämnena. Lunds universitet har tillgång till två av databaserna i EV:

  • Inspec (1969-nutid) – en biblioografisk databas som innehåller vetenskaplig och teknisk litteratur, tidskrifter och böcker samt även videomaterial. De ämnen som huvudsakligen täcks är: fysik, elektroteknik och elektronik och datorer & reglerteknik.
  • GeoRef - (1933-nutid; Nordamerika: 1666-nutid) – en bibliografisk databas som indexerar geovetenskaplig litteratur publicerad över hela världen. Posterna i databasen är berikade med platsdata (longitud och latitud).
Ämnesord: Bergsbruk, Byggnadsteknik, Datateknik, Datavetenskap, Datorer och databehandling, Design, Elektronik, Elektroteknik och Elektrisk industri, Energi, Energiförsörjning, Energiteknik, Fysik, Geovetenskap, Husbyggnad, Industrirobotar, Kemisk teknik och Kemisk industri, Livsmedelsteknik, Maskinteknik, Maskinvara, Metallbearbetning och Metallindustri, Pappersindustri, Programmering, Radio- och teleteknik, Reglerteknik, Robotar, Standardisering, Teknik industri och kommunikationer, Teknisk fysik, Teknisk hygien, Telekommunikation, Transportmedel och kommunikation, Träteknik och träindustri, Vatten och avlopp, Väg- och vattenbyggnad

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.