Britannica Academic

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Britannica Academic

Britannica Academic consists of the encyclopedia, a dictionary, primary sources, journals/periodicals, images, videos, web’s best sites and Year in review. Britannica also contains a large collection of biographies, maps, a compare countries tool and world statistics. Britannica ImageQuest is included in the subscription.


Britannica Academic består av encyklopedin, en ordbok, primärkällor, tidskrifter, bilder, videor, webben och/eller årsböcker. Britannica innehåller också en stor samling biografier, kartor, en funktion för att jämföra länder och statistik över alla länder. Britannica ImageQuest ingår i prenumerationen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.