Embase (Elsevier)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Embase (Elsevier)

Embase is providing users with timely and comprehensive access to pharmacological and biomedical literature. It contains records from many journals published in more than 70 countries and is continuously updated. Users can navigate from citations to full text from the world's leading scientific, technical and medical (STM) publishers.

Searches are supported by Emtree, the life science thesaurus. Many terms are supported by definitions from Dorland's medical dictionary. Unique fields such as drug trade name, drug manufacturer, device trade name and device manufacturer allow you to pinpoint specific information quickly.

To get access to all functions (e.g. export of search strategies, export to Endnote, save searches etc) you need to create an account on Embase.

Subject Headings: medicine; pathology; internal medicine; surgery; pharmacology; nursing; biomedical engineering; psychiatry


Embase ger tillgång till en stor mängd publikationer inom farmakologi och biomedicin. Databasen innehåller poster i en stor mängd tidskrifter från mer än 70 länder och uppdateras kontinuerligt. Användare kan navigera bland referenser och fulltexter i världsledande vetenskapliga tidskrifter inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Sökningen understöds av Emtree som är Embase kontrollerade vokabulär. Många termer har definitioner från Dorland’s medical dictionary. Sökresultatet kan preciseras med hjälp av unika fält som läkemedelsnamn, läkemedelstillverkare och tillverkare av utrustning och instrument.

För att få tillgång till alla funktioner (t.ex. export av sökstrategier, export till Endnote, spara sökningar etc) behöver du skapa ett konto på Embase.

Ämnesord: medicin, patologi, internmedicin, kirurgi, farmakologi, omvårdnad, medicinsk teknik, psykiatri


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.