American Institute of Physics (AIP)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

American Institute of Physics (AIP)

The web site of the American Institute of Physics is open for everyone and contains a lot of information that is freely available, such as information about education, statistics, publications, science news, exhibitions and history as well as several newsletters that you may subscribe to.

Lund University Libraries subscribes to a number of AIP journals:


American Institute of Physics webbsida är öppen för alla och innehåller en mängd information som är fritt tillgänglig om t ex utbildning, statistik, publikationer, vetenskapliga nyheter, utställningar, historia samt flera nyhetsbrev som går att prenumera på.

Lunds universitets bibliotek prenumererar på ett antal tidskrifter från AIP:

 • American Journal of Physics (1933 - )
 • Applied Physics letters (1962 - )
 • Chaos (1991 - )
 • Journal of Applied Physics (Ebsco 1998 - 2000)
 • Journal of Applied Physics (1931 - )
 • Journal of Mathematical Physics (1960 - )
 • Physics of Fluids (1994 - )
 • Physics of Fluids. A (1989 - 1993)
 • Physics of Fluids. B (1989 - 1993)
 • Physics of Plasmas. (1994 - )
 • Review of Scientific Instruments (1930 - )
 • The Journal of Chemical Physics (1933 - )
 • The Physics of Fluids AIP (1958 - 1988)
 • Journal of vacuum science & technology (1964-1982)

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.