ECOTOX Knowledgebase

ECOTOX Knowledgebase

The ECOTOXicology Knowledgebase (ECOTOX) is a comprehensive, publicly available knowledgebase providing single chemical environmental toxicity data on aquatic life, terrestrial plants and wildlife. ECOTOX is created and maintained by the United States Environmental Protection Agency.


ECOTOXicology Knowledgebase (ECOTOX) är en omfattande, allmänt tillgänglig kunskapsdatabas som tillhandahåller enskilda kemiska miljötoxicitetsdata om vattenliv, landväxter och vilda djur. ECOTOX skapades och underhålls av USA:s naturvårdsverk.