EconLit (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

EconLit (EBSCOhost)

EconLit is the database of the American Economic Association. Content includes peer-reviewed journal articles, working papers from leading universities, PhD dissertations, books, collective volume articles, conference proceedings, and book reviews. The database provides links to full text articles in all fields of economics and uses the JEL classification system and a controlled vocabulary of keywords.

Title Coverage List

Subject Headings: Economic History, Economics


EconLit, publicerad av the American Economic Associations. Innehållet består bl.a. av granskade artiklar ur vetenskapliga tidskrifter, working papers, doktorsavhandlingar, böcker, kapitel från antologier, konferenstryck och bokrecensioner. Innehållet indexeras med JEL-koder och med kontrollerat vokabulär för nyckelord.

Ämnesord: Nationalekonomi, Ekonomisk historia

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.