EBSCOhost (database platform)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

EBSCOhost (database platform)

The EBSCOhost platform gives you access to a large number of databases. The page “Choose database”, lists all the databases Lund University Libraries subscribe to. Click on the link More Information to bring up an help page for a resource (opens in a new window). My EBSCOhost is a function that allows you to create a personalized account (free) and save individual search results, search histories, persistent links to searches, search alerts, journal alerts and much more. The folder function allows you to manage your results within multiple folders. All EBSCOhost databases are indexed in LUBsearch.


Via EBSCOhost får du tillgång till ett stort antal databaser. På sidan ”Choose database”, listas alla som Lunds universitets bibliotek prenumererar på. Klicka på länken More Information för att få upp en sökbar hjälpsida för varje resurs (öppnas i nytt fönster). Du kan logga in i My EBSCOhost genom att skapa ett gratiskonto och t ex spara sökningar, prenumerera på alerts mm. Det går också att organisera sökningar och artiklar i olika mappar. Alla EBSCOhost-databaser är sökbara i LUBsearch.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.