Early English Books Online (EEBO) (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Early English Books Online (EEBO) (ebooks)

Early English Books Online (EEBO) features page images of almost every work printed in the British Isles and North America, as well as works in English printed elsewhere from 1470-1700. Over 200 libraries worldwide have contributed to EEBO. From the first book printed in English through to the ages of Spenser, Shakespeare and of the English Civil War, EEBO's content draws on authoritative and respected short-title catalogues of the period and features a substantial number of text transcriptions specially created for the product.


Early English Books Online (EEBO) innehåller skannade sidor av nästan allt som har tryckts på Brittiska öarna och i Nordamerika, samt annat engelskspråkigt material tryckt på andra orter mellan 1470 och 1700. Fler än 200 bibliotek har bidragit till databasen. Från första boken som har tryckts på engelska genom Spensers, Shakespeares och det Engelska inbördeskrigets tidsåldrar bygger EEBO:s innehåll på officiella och välrenommerade så kallade short-title catalogues från perioden och innehåller ett stort antal texttranskriptioner som har gjorts speciellt för databasen.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.