SIS.se (standarder) (tidigare E-Nav)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

SIS.se (standarder) (tidigare E-Nav)

SIS.se gives access to a collection of up to date as well as older standards available at Lund University. SIS.se also gives access to resources SIS Bygghandlingar and Bygghandlingar 90.


SIS.se är en webbtjänst som garanterar dig aktuella standarder. På plattformen ges tillgång till ett bibliotek där de standarder som LU prenumererar på finns tillgängliga. Du finner både de senast uppdaterade versionerna av standarder - och även tidigare utgivna versioner.

LU har också tillgång till resurserna SIS Bygghandlingar och Bygghandlingar 90 via SIS.se.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.