DELS - De litterära sällskapens samarbetsnämnd

DELS - De litterära sällskapens samarbetsnämnd

Omkring hundra litterära sällskap är medlemmar i De litterära sällskapens samarbetsnämnd (DELS) som bildades 1990. DELS samlar de litterära sällskapen, främjar och sprider kännedom om den litterära sällskapsrörelsen samt samordnar arrangemang av gemensamt intresse. Alla litterära sällskap eller sammanslutningar som är öppna för alla och politiskt obundna kan bli medlemmar. DELS har en tidning, PARNASS (samproducerad med Allt om Böcker) där sällskapens författare presenteras i temanummer.