Darwin's Manuscripts

Darwin's Manuscripts

Darwin's Manuscripts offer digital access to all of Charles Darwin's folios that deal directly with the theory of evolution. The site contains all Darwin's botany and zoology manuscripts and embraces all those on human evolution. The Darwin Manuscript's Project publish high-resolution color images as well as transcriptions of Darwin's difficult handwriting that are rendered to the high standards of modern textual editing. The Darwin Manuscripts Project is based in the Research Library of the American Museum of Natural History.


Darwin's Manuscripts erbjuder digital tillgång till alla Charles Darwin's skrifter som direkt handlar om evolutionsteorin. Sidan innehåller alla Darwins botanik- och zoologimanuskript såväl som de som handlar om evolution hos människor. Projektet Darwin's Manuscripts publicerar högupplösta färgbilder samt transkriptioner av Darwins svårlästa handstil enligt den standard som krävs för modern textredigering. Projektet är baserat vid forskningsbiblioteket på det Amerikanska Naturhistoriska Museet.