DAAI: Design and Applied Arts Index

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

DAAI: Design and Applied Arts Index

The Design and Applied Arts Index (DAAI) contains references (and some fulltext articles) from design and craft journals and newspapers published from 1973 onwards. Research articles are covered, along with topical news items, conference and seminar reports, and book, video and exhibition reviews. Each reference includes full bibliographic details and a brief abstract. DAAI also includes two supplementary databases: Education Directory and Periodicals Directory. Covers: Industrial design, graphic design, furniture design, packaging design, fashion design, ergonomics and much more.


Design and Applied Arts Index (DAAI) är en referensdatabas (med en del artiklar i fulltext) från design- och hantverkstidskrifter från 1973 och framåt. Databasen innehåller såväl vetenskapliga artiklar som populärvetenskap och nyheter, konferensrapporter och recensioner av böcker och utställningar. Varje post innehåller bibliografisk information samt en kort sammanfattning av artikeln. DAAI innehåller också två kompletterande databaser: Education Directory och Periodicals Directory. Ämnesinnehåll i DAAI: Industridesign, grafisk design, möbeldesign, förpackningsdesign, modedesign, ergonomi samt många andra närliggande ämnen.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.