Criminal Justice Abstracts with Full Text (EBSCOhost)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Criminal Justice Abstracts with Full Text (EBSCOhost)

Criminal Justice Abstracts with Full text (EBSCOhost) includes bibliographic records and full text covering essential areas related to criminal justice and criminology. The database has a coverage of hundreds of journals from around the world.


Criminal Justice Abstracts with Full text (EBSCOhost) innehåller bibliografiska poster och tidskrifter i fulltext inom krinomilogi och straffrättsliga frågor. Databasen består av hundratals tidskrifter från hela världen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.