CORDIS (Community Research & Development Information Service)

CORDIS (Community Research & Development Information Service)

CORDIS is the European Commission's primary source of results from the projects funded by the EU's framework programmes for research and innovation (FP1 to Horizon 2020). CORDIS helps you identify assistance to exploit or further develop research results. Keep up-to-date on current research findings and strategic directions. Identify various funding sources. Find partners to co-operate in research and developmental activities and share expertise. Create innovative products and services and stimulate growth across Europe.

CORDIS provides a wide range of information from the European research community.

Subject Headings: European Union; fundamental research; innovations; industrial technology, digital economy; climate change and environment; energy; transport and mobility; food and natural resources; health; society; security; space


CORDIS är EU:s officiella kanal för information om vilka förslag som du kan lämna in inom ramen för sjunde ramprogrammet. På Cordis webbplats kan du dessutom ta kontakt med andra nyckelpersoner inom forskningen. Cordis ska framför allt göra det lättare att medverka i europeisk forskning; förbättra utnyttjandet av forskningsresultat, särskilt inom branscher som är viktiga för EU:s konkurrenskraft; samt främja kunskapsspridning för att stärka företagens innovationsförmåga och öka användningen av ny teknik.

I CORDIS hittar du det mesta om europeisk verksamhet och infrastruktur inom FoU. Informationen kommer antingen direkt från forskningsvärlden eller från Cordis journalister.

Ämnesord: Europeiska unionen; forskning; innovationer; industriteknik; digital ekonomi; klimatförändringar och miljö; transporter och rörlighet; livsmedel och naturresurser; hälsa; samhälle; säkerhet, rymden