Civil Engineering Database, CEDB (ASCE)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Civil Engineering Database, CEDB (ASCE)

The Civil Engineering Database (CEDB) provides access to bibliographic records encompassing all ASCE publications – journals, books, proceedings, and magazines from 1872 to the present. All subject areas in engineering are covered. CEDB contains links to full-text PDFs in the ASCE Library when available (please note that Lund university does not subscribe to all ASCE publications). The database also provides online permission services to reuse ASCE materials in your publications.

Subject Headings: Engineering, Civil engineering


Civil Engineering Database (CEDB) ger tillgång till bibliografisk information för samtliga publikationer från ASCE – tidskrifter, konferensproceedings, böcker, standarder, handböcker, facktidskrifter och nyhetstidskrifter från 1972 till dags dato. Alla ämnesområden inom ingenjörsvetenskaperna täcks. CEDB innehåller länkar till fulltext-PDF:er i ASCE Library när sådan finns (notera dock att Lunds universitet inte har tillgång till samtliga publikationer från ASCE). Via CEDB kan man också ansöka om tillstånd att återanvända ASCE-material i egna publikationer.

Ämnesord: Byggnadsteknik, Väg- och vattenbyggnad

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.