China Data Online (fka. China Statistical Data)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

China Data Online (fka. China Statistical Data)

China Data Online provides statistical information on The People’s Republic of China's economic development at national, provincial, city, county, and industrial levels. It also includes census statistics and statistical yearbooks published by the National Bureau of Statistics of China.

Access and use

Subject Headings: China, Statistics


China Data Online ger information om Kinas ekonomiska utveckling på nationell -, provinsiell -, stads-, län- och industriell nivå. Databasen inkluderar också befolkningsstatistik och statistiska årsböcker, utgivna av the National Bureau of Statistics of China.

Ämnesord: Kina, Statistik

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.