RevMan Web

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

RevMan Web

RevMan Web is an online tool you can use for systematic literature reviews. The tool can facilitate the workflow for all parts of the systematic review.

It is possible to invite collaborators to your review in RevMan Web. If you are planning to do several consecutive reviews, you can set up a series of reviews.

Tutorials for actions in RevMan Web: https://documentation.cochrane.org/revman-kb/

How to subscribe
NB! Use your @med.lu.se or @lu.se when you register.

Click on Pricing & Subscription, and log in or register. Register an account with your Lund University e-mail. You will get an e-mail with a confirmation link. Click on the link to proceed. On the RevMan website (link provided on top of this page), click on Pricing & Subscription, where you will be authenticated as a Lund University user. Proceed and subscribe. A confirmation of the subscription will be sent by e-mail.

Once you have logged in to RevMan, click on My portfolio to start a new review.


RevMan Web är ett onlineverktyg du kan använda för systematiska litteraturöversikter. Verktyget kan underlätta arbetsflödets alla delar.

  • Frågeställning, inklusions- och exklusionskriterier, PICO
  • Skriva texten i din review, mallar finns
  • Inkluderade studier, studiernas karaktär och tabeller
  • Metaanalys och beräkningar
  • Figurer, t ex risk för bias, resultattabeller
  • Appendix

Det är möjligt att bjuda in flera samarbetspartners till en review i RevMan Web. Det är också möjligt att sätta upp en serie av reviews.


Guide som beskriver olika steg i RevMan Web: https://documentation.cochrane.org/revman-kb/

Så skapar du konto och loggar in
OBS! Använd din @med.lu.se eller @lu.se adress när du registrerar ditt konto.

Klicka på Pricing & Subscription, logga in eller registrera ett konto. Du får ett bekräftelsemail med en länk att klicka på. Fortsätt till Pricing & Subscription, där du blir autenticerad som tillhörande Lunds Universitet. Slutför registreringen (subscribe), därefter får du ett bekräftelsemail.

När du har loggat in i RevMan Web, klicka på My Portfolio för att starta en ny review.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.