Capital IQ

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Capital IQ

S&P Capital IQ Global provides access to financial data, analysis and reports covering international businesses, markets and individuals. Data provided is real-time, as well as historical.

Instructions for registration

Subject Headings: Economic history, Business Administration, Economics, Finance


S&P:s Capital IQ Global ger tillgång till finansdata, analyser samt rapporter för internationella företag, marknader och människor. Databasen ger tillgång till såväl realtidsdata, som historisk information.

Instruktioner för registrering

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Finans

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.