Gale Research Complete

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Gale Research Complete

Gale Research Complete offers access to a wide collection of primary and secondary sources. You can access several ebooks, databases, perodicals, newspapers, scholarly journals and much more. The following is included:


Gale Research Complete erbjuder tillgång till en bred samling av första- och andrahandskällor. Du kommer åt flera e-böcker, databaser, periodiska skrifter, dagstidningar, akademiska tidskrifter och mycket mer. Se ovan vilka samlingar som ingår i prenumerationen.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.