Tax Notes International

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Tax Notes International

Tax Notes Today International provides daily online coverage of international tax news and analysis. It contains Tax Notes International, a weekly journal featuring expert commentary, analysis, and special reports on international tax issues. Also included are BEPS, FATCA, and transfer pricing - for practitioners working in these areas.

In order to register, your email must be linked to one of the following domains:

 • jur.lu.se
 • ehl.lu.se
 • nek.lu.se
 • fek.lu.se
 • har.lu.se
 • ekh.lu.se
 • ics.lu.se
 • stat.lu.se
 • agrifood.lu.se
 • student.lu.se

Tax Notes Today International tillhandahåller daglig onlinebevakning och analyser av internationell skatterätt. Inkluderad är Tax Notes International, en veckotidskrift med expertkommentarer, analyser och specialrapporter i internationella skattefrågor. Dessutom ingår BEPS, FATCA och ”internprissättning” – för skattejurister.

För att kunna registrera dig måste din e-post vara kopplad till någon av följande domäner:

 • jur.lu.se
 • ehl.lu.se
 • nek.lu.se
 • fek.lu.se
 • har.lu.se
 • ekh.lu.se
 • ics.lu.se
 • stat.lu.se
 • agrifood.lu.se
 • student.lu.se

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.