BioCyc

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

BioCyc

BioCyc är en samling av nästan 20 000 databaser innehållande reaktionskedjor och genom från modelleukaryoter och tusentals mikrober, inklusive verktyg för att utforska och analysera dem. BioCyc är också ett referensverk som innehåller kurerade data från ca 130 000 publikationer.


BioCyc is a collection of almost 20 000 Pathway/Genome Databases (PGDBs) for model eukaryotes and for thousands of microbes, plus software tools for exploring them. BioCyc is also an encyclopedic reference that contains curated data from 130,000 publications.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.