Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF)

Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF)

Forskningsprojekt och rapporter finansierade av Svenska byggbranschens utvecklingsfond, inom områden som byggmaterial, digitalisering, checklistor med mera. Inkluderar FoU-rapporter från byggbranchen (det vill säga ”grå litteratur”).

Research projects and reports financed by Svenska byggbranschens utvecklingsfond (the Swedish construction industry’s development fund). Covers subject areas such as building materials, digitalization, checklists, and more. Includes industry reports (i.e. “grey materials”).