Quranic Studies Online

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Quranic Studies Online

The reference work Qur'anic Studies Online includes:


Referensverket Qur'anic Studies Online består av följande delar:

  • Encyclopaedia of the Qur’ān Online, en encyklopedi över korantermer, begrepp, personligheter, ortsnamn, kulturhistoria och exegetik, kompletterad med essäer om de ämnena inom koranstudier.
  • Early Western Korans Online, en samling av 62 koraner, tryckta i västeuropeiska städer mellan 1537 och 1857.
  • Qurʾān Concordance, ett sökhjälpmedel som tillåter användare att identifiera och lokalisera textfragment och utdrag av Koranen.
  • Dictionary of Qurʾānic Usage, en arabisk-engelsk ordbok över korananvändning. Dictionary of Qur'anic Usage är sökbar i fulltext på arabiska och engelska.
  • Encyclopedia of Canonical Ḥadīth Online, ett encyklopediskt verk för studier av utvecklingen av islam under de första tre århundradena sedan dess grundande. Omfattar engelska översättningar av alla kanoniska ḥadīths.
  • Concordance et indices de la Tradition Musulmane Online, en resurs för studier av ḥadīth.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.