CENELEC - The European Committee for Electrotechnical Standardization

CENELEC - The European Committee for Electrotechnical Standardization

CENELEC is a non-profit technical organization set up under Belgian law and composed of the National Electrotechnical Committees of 34 European countries. In addition there are 11 other ‘National Electrotechnical Committees’ that participate in the work of CENELEC as ‘Affiliates’ and/or ‘Companion Standardization Bodies’ (CSBs). CENELEC is responsible for European standardization in the area of electrical engineering. Together with ETSI (telecommunications) and CEN (other technical areas), it forms the European system for technical standardization. The website includes information on standards, publications, technical work within CENELEC, conferences and news.


CENELEC är en ideell teknisk organisation som inrättats enligt belgisk lag och består av de nationella elektrotekniska kommittéerna i 34 europeiska länder. Dessutom finns det 11 andra "nationella elektrotekniska kommittéer" som deltar i CENELECs arbete som "Affiliates" och / eller "Companion Standardization Bodies" (CSB). CENELEC ansvarar för den europeiska standardiseringen inom elteknikområdet. Tillsammans med ETSI (telekommunikation) och CEN (andra tekniska områden) utgör organisationen det europeiska systemet för teknisk standardisering. Webbplatsen innehåller information om standarder, publikationer, tekniskt arbete inom CENELEC, konferenser och nyheter.