Global Newsstream

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Global Newsstream

Global Newsstreamenables users to search global news content – with archives that stretch back into the 1980s – from over 2,800 news sources including newspapers, newswires, news journals, transcripts, video, and digital-first content in full-text format.

Global Newsstream provides worldwide news. Major international newspapers such as the Financial Times, the Wall Street Journal, The Guardian, Le Monde, the New York Times, The Times and Die Welt are included.


I Global Newsstream söker man i nyhetspress men även nyhetsarkiv som går tillbaka till 1980-talet. Databasen innehåller över 2800 internationella nyhetskällor inklusive dagstidningar, nyhetsbyråer, tidskrifter, transcripts, videos och digitalt material i fulltextformat.

Global Newsstream tillhandahåller nyheter från hela världen. Flera stora internationella dagstidningar så som Financial Times, Wall Street Journal, The Guardian, Le Monde, New York Times, The Times och Die Welt ingår.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.