ISLG-Investor State Lawguide

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

ISLG-Investor State Lawguide

ISLG is an international investment treaty law database of arbitration jurisprudence, treaties, rules, decisions and dispute documents. The full text search in this database enables you to make very exact searches into the material.

ISLG är en databas med rättspraxis från skiljedomstolar. Den innehåller investringsavtal, fördrag, regler, beslut och tvistemål. Med fulltextsökning i denna databas kan du göra mycket exakta sökningar i materialet.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.