International Data Base (IDB)

International Data Base (IDB)

Data included in the IDB consist of international indicators produced by the U.S. Census Bureau – censuses, surveys, administrative records, and special measures of HIV/AIDS-related mortality.

The IDB provides estimates and projections for 228 countries and areas which have populations of 5,000 or more and as recognized by the U.S. Department of State. Population size (by single year of age and sex) and components of change (fertility, mortality, and migration) are provided from 1950 to 2050. This level of detail provides an important foundation for tracking the demographic impacts of HIV/AIDS and related conditions, as well as events of concern that are affecting populations around the globe.


IDB innehåller internationell data från U.S. Census Bureau – folkräkningar, undersökningar, administrativa register och speciella åtgärder för HIV/AIDS-relaterad dödlighet.

IDB tillhandahåller uträkningar och prognoser för 228 länder och områden som har en befolkning på 5 000 eller mer och är erkända av U.S. Department of State. Befolkningsstorlek (per år, ålder och kön) och förändringskomponenter (fertilitet, dödlighet och migration) tillhandahålls från 1950 till och med 2050. Denna detaljnivå ger en viktig grund för att spåra de demografiska effekterna av hiv/aids och relaterade tillstånd, liksom händelser av oro som påverkar befolkningar runt om i världen.