JUNO

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

JUNO

JUNO ersätter databaserna Karnov och Zeteo. Innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar, samt Karnov-kommentarer till dessa. Rättsfall från hovrätterna, referat och notisfall från NJA samt rättsfall från Kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Arbetsdomstolen och ett flertal ytterligare specialdomstolar. Omfattar även domar som ännu inte publicerats i NJA eller RÅ. I databasen finner du även förarbeten, EU-rätt, Myndighetsföreskrifter, bibliografin Rättspraxis i litteraturen, Nyheter, Norstedt Juridiks Lagkommentarer, Lexino-rättsanalyser, e-böcker samt tidskrifterna: Svensk Juristtidning, Juridisk Publikation, Svensk Skattetidning, Skattenytt, Upphandlingsrättslig tidskrift och Ny Juridik i fulltext.

Om du inte kommer åt lagkommentarer i JUNO kan det bero på sparade genvägar, cookies och cachade dokument. Se råd om vad du kan göra:

Du ska mötas av Hej Lunds när du öppnar JUNO.