Google Scholar

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Google Scholar

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. By using the link above you will be directed to the Lund University view where you can see what resources you have access to as a Lund University user. If you want to use the regular version, go to https://scholar.google.com off campus.


Google Scholar gör det enkelt att söka brett efter vetenskapliga publikationer. Genom att använda länken ovan kommer du till Lunds universitets version av Google Scholar och kan se vilka resurser du når som LU-användare. För att söka utan inloggning, använd https://scholar.google.com utanför campus.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.