Oxford Research Encyclopedias (ORE)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Oxford Research Encyclopedias (ORE)

Oxford Research Encyclopedias (ORE) is a reference platform with in-depth, peer-reviewed articles written by world-class experts. The articles summarize all critical aspects of a topic to give readers an overview of a subject that they can understand in half an hour or less. Every month new topics are added and current essays are updated. ORE aims to provide insight, interpretation, and expert guidance.

Lund University Libraries currently subscribe to the following subject collections:

Please note that some of the other subject collections also are available, free of charge.


Oxford Research Encyclopedias (ORE) är referensverk som innehåller djupgående, peer-reviewed artiklar av ämnesexperter. Artiklarna sammanfattar de mest relevanta aspekterna av ett ämne och ger läsaren en överblick hen kan förstå efter högst en halvtimmes läsning. Varje månad läggs nya ämnen till och befintliga artiklar uppdateras. ORE har som mål att bidra med förståelse, tolkning och vägledning.

Lunds universitets bibliotek prenumererar för närvarande på följande ämnesamlingar: Observera att några av de övriga ämnesamlingarna också är tillgängliga utan kostnad.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.