IOP ebooks

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

IOP ebooks

IOPscience contains e-books and journals from IOP Publishing. Lund University has access to approximately 350 titles on physics and astronomy.

IOPscience innehåller e-böcker och tidskrifter från IOP Publishing. Lunds universitet har tillgång till ungefär 350 titlar om fysik och astronomi.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.