Times of India: 1838-2008 (NIAS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Times of India: 1838-2008 (NIAS)

The Times of India is an Indian English-language daily newspaper, the third-largest newspaper in India by circulation and largest selling English-language daily in the world. It is the oldest English-language newspaper in India still in circulation with its first edition published in 1838. The Times of India issued its first edition on 3 November 1838 as The Bombay Times and Journal of Commerce. Times of India covers historical local, regional and national news. The Times of India issued its first edition on 3 November 1838 as The Bombay Times and Journal of Commerce. This full-text archive for Times of India until 2009 covers : The Bombay Times and Journal of Commerce (1838-1859), The Bombay Times and Standard (1860-1861), The Times of India (1861-2008). With some gaps in the collection which can be seen in the title list on the website.

The Times of India är en indisk engelskspråkig dagstidning. Det är den tredje största dagstidningen i Indien, och den största engelskpråkiga dagstidningen i världen. Det är också den äldsta engelskspråkiga dagstidningen i Indien som fortfarande publiceras. Den utkom för första gången den 3 november 1838, då under namnet The Bombay Times and Journal of Commerce. Times of India innehåller historiska nyheter från lokal, regional såväl som på nationell nivå. Fulltextarkivet innehåller åren 1838 fram till och med 2008: The Bombay Times and Journal of Commerce (1838-1859), The Bombay Times and Standard (1860-1861), The Times of India (1861-2008). En del utgåvor saknas, vilka som saknas listas på deras webb.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.