South China Morning Post: 1903-1998 (NIAS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

South China Morning Post: 1903-1998 (NIAS)

The South China Morning Post is a well-known Hong Kong English-language newspaper. The newspaper was founded ,by Australian-born revolutionary Tse Tsan-tai and the British journalist Alfred Cunningham, in 1903. The first edition was published on 6 November 1903. In 2016 Alibaba Group acquired the media properties of the SCMP Group, including the South China Morning Post. This archive covers the period until 1998 and it is updated with one more year annually.

South China Morning Post är en välkänd engelskspråkig dagstidning från Hongkong. Tidningen grundades av en australisk revolutionär vid namn Tse Tsan-tai och av en brittisk journalist som hette Alfred Cunningham. Den första upplagan publicerades den 6 november 1903. Alibaba Group äger sedan 2016 rättigheterna för SCMP Group, och där inkluderas South China Morning Post. Detta arkiv spänner över perioden 1903-1998, och det uppdateras årligen med ytterligare ett nytt år.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.