The Economist Historical Archive

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

The Economist Historical Archive

The Economist Historical Archive contains a complete searchable copy of every issue of The Economist starting 1843 and then the content is continously added. There is a delay in the content updates with four years.

The Economist Historical Archive is cross-searchable with Financial Times Historical Archive.

Subject Headings: Business administration, Economic history, EconomicsThe Economist Historical Archive innehåller sökbara kopior av alla nummer av The Economist som kommit ut från 1843 med ett växande arkiv vilket betyder att innehållet fortfarande digitaliseras och mer material läggs automatiskt till varje år men med en eftersläpning på fyra år.

The Economist Historical Archive är även sökbar tillsammans med Financial Times Historical Archive.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Nationalekonomi

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.